OSUs jentegruppe høsten 2022

OSU ønsker alle jenter (6-15 år) som liker sjakk, velkommen til OSUs jentegruppe. Jentegruppen møtes tirsdager kl. 17.30-18.45 i Bogstadveien 30 (7. etg.). Som vanlig er Erle hovedinstruktør, mens Embla ikke bor i Oslo i høst, så Maria Greibrokk er ny instruktør. De ser frem til å treffe gamle og nye jenter som liker sjakk. Første gang er 6. september. I vår deltok ca. 10 jenter hver gang, og vi regner med at det blir minst like mange i høst.

Invitasjonen finner du her. Nye deltagere melder seg på som beskrevet i invitasjonen, og vi hører også gjerne fra deg som var med i vårsemesteret.