Oslomesterskap

Oslomesterskap

Oslomesterskapet for skolelag (i mars) og Oslomesterskapet for barn og ungdom (i oktober) er OSUs store arrangementer. I begge deltar over 150 sjakkglade barn og ungdom. I tillegg arrangerer kretsen Oslomesterskap for jenter og kvinner hver høst, en turnering som er åpen for jenter i alle aldre fra Oslo eller andre steder.

Neste Oslomesterskap:
OM for skolelag skulle avvikles 28.-29. mars og OM individuelt for barn og ungdom skulle vært arrangert 24.-25. oktober. Begge turneringene er dessverre avlyst pga. covid-19-situasjonen, i mars i Norge og i oktober i Oslo.

Vi tar sikte på å avvikle Åpent OM for jenter en søndag i november. I 2021 håper vi å være tilbake med OM for skolelag i mars og OM individuelt i oktober.

Resultater fra OM for skolelag

Resultater fra OM for barn/ungdom

Deltagere 2002-2019

2019: Oslomestre og deltagere pr. lokallag
2018: Oslomestre og deltagere pr. lokallag
2017: Oslomestre og deltagere pr. lokallag
2016: Oslomestre og deltagere pr. lokallag

Resultater fra OM for jenter