Styre og stell

Styret i Oslo Sjakkrets Ungdom
Leder: Geir Nesheim (1911U), tlf. 482 22 572.
Kasserer: Lars Eivind Kreken (Nordstrand SKU)
Styremedlem: Gaute Bergan (1911U)
Styremedlem: Olga Dolzhykova (Dragulf Oslo USK)
Styremedlem: Livia Lindstad (Nordstrand SKU)
1. varamedlem: Jan Egil Brattgjerd (OSSU)
2. varamedlem: Tatiana Martynova (Nordstrand SKU)

Arne-Birger Lund er ansatt som administrasjonssekretær. E-post til kretsen bes sendt ham. Telefon: 480 35 339. Evt. post sendes til Oslo Sjakkrets Ungdom, v/Arne-Birger Lund, Sars’ gate 72, 0564 OSLO.

Lover
LOVER FOR OSU

Årsmøtereferater

Protokoll årsmøte februar 2023
Protokoll årsmøte februar 2022
Protokoll årsmøte april 2021
Protokoll årsmøte april 2020
Protokoll ekstraordinært årsmøte april 2019
Protokoll årsmøte mars 2019
Protokoll årsmøte februar 2018
Protokoll årsmøte februar 2017
Protokoll årsmøte mars 2016
Protokoll årsmøte april 2015
Protokoll årsmøte april 2014
Referat fra årsmøte september 2012

Referat fra årsmøte 21. mai 2008.
Referat fra årsmøte 4. juli 2007.
Referat fra årsmøte 21. juni 2006.
Referat fra årsmøte 17. mars 2005.
Referat fra årsmøte 27. oktober 2004.
Referat fra årsmøte 27. august 2003.
Referat fra årsmøte 27. august 2002.

Årsberetninger

Årsberetning for 2022
Årsberetning for 2021
Årsberetning for 2020
Årsberetning for 2019
Årsberetning for 2018
Årsberetning for 2017
Årsberetning for 2016
Årsberetning for 2015
Årsberetning for 2014
Årsberetning for 2013

Årsberetning for 2011

Regnskap for 2008
Budsjett for 2008
Regnskap for 2007
Årsberetning for 2007
Årsberetning for 2006
Regnskap for 2006