Om OSU

Om OSU

Alle sjakklubbene for barn og ungdom i Oslo er med i Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU). Klubbene i Oslo hadde før pandemien ca. 1800 medlemmer, hvilket gjør OSU til den desidert største kretsen i Ungdommens Sjakkforbund. I 2020 var medlemstallet 1026.

OSU og klubbene mottar hvert år driftstilskudd fra Oslo kommune v/Kulturetaten.

På det sportslige plan er kretsens viktigste oppgaver:
– Å arrangere OM for skolelag i mars
– Å arrangere OM for ungdom i oktober
– Å arrangere Trygve Waage cup (i januar de siste årene)

I tillegg arrangerer kretsen OM for jenter og OSUs Jentegruppe hver tirsdag.

På det administrative planet er kretsens viktigste oppgave å søke kommunen om støtte. Mesteparten av støtten OSU tildeles, går videre til klubbene.

Kretsen støtter hvert år mange barn og ungdom økonomisk. Dette gjelder særlig ved deltagelse i nordiske og andre internasjonale mesterskap. Søknad om støtte sendes via ditt lokallag/din sjakklubb til adminstrasjonssekretæren, se kontaktinfo her.

Hvis du har spørsmål rundt det å starte sjakklubb, eller andre spørsmål om barnesjakk i Oslo, kontakt lederen eller adminstrasjonssekretæren.