Om OSU

Om OSU

Alle sjakklubbene for barn og ungdom i Oslo er med i Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU). Klubbene i Oslo hadde pr. 31.12.22 ca. 1450 medlemmer, hvilket gjør OSU til den desidert største kretsen i Ungdommens Sjakkforbund.

OSU og klubbene mottar hvert år driftstilskudd fra Oslo kommune v/Kulturetaten.

På det sportslige plan er kretsens viktigste oppgaver:
– Å arrangere OM for skolelag i mars
– Å arrangere OM for ungdom i oktober
– Å arrangere Trygve Waage cup i slutten av januar

I tillegg arrangerer kretsen Det åpne OM for jenter en gang i året, samt OSUs Jentegruppe hver tirsdag.

På det administrative planet er kretsens viktigste oppgave å søke kommunen om støtte. Mesteparten av støtten OSU tildeles, går videre til klubbene.

Kretsen støtter hvert år økonomisk mange medlemmer som deltar i norske, nordiske og andre internasjonale mesterskap. Støtten utbetales fra OSU til medlemmets lokallag.

Hvis du har spørsmål rundt det å starte sjakklubb, eller andre spørsmål om sjakk for barn og/eller ungdom i Oslo, kontakt lederen eller adminstrasjonssekretæren.