Årsmøte OSU 2024 – onsdag 14. februar

Årets årsmøte i OSU avholdes onsdag 14. februar fra kl. 19.00 i UngOrgs lokaler i Møllergt. 3D, som er like ved Glasmagasinet.

Innkallingen finner du her

Protokoll fra årsmøtet i 2023 finner du her.

OSUs årsberetning for 2023 ligger her.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo. Det blir det lett servering (kaffe, mineralvann, boller). Si gjerne ifra om at du kommer. 

Planen var et informasjonsmøte om evt. sammenslåing av USF og NSF samme sted fra kl. 17.30. Pga. sykdom utgår/utsettes dette møtet. 

Trygve Waage Cup 2024

Helgen 27.-28. januar arrangerer OSU lagturneringen for barn med notasjonsplikt; Trygve Waage Cup, oppkalt etter USFs «grunnlegger». Spillested er som vanlig 3. etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Det er plass til max. 20 lag, og det kommer til å bli fullt, så i år må lokallag som vil delta, dele solidarisk på plassene. Neste år tar vi sikte på at det blir plass til alle som vil.

Spillere må kontakte sitt lokallag. Lokallagene melder på komplette lag til OSU.

Søndag 21.01 meldte lag 19 og 20 seg på, så med mindre et eller flere av de påmeldte lagene trekker seg, er det for sent å melde seg på.  

Invitasjonen har ligget her siden skolestart i august. I den finner du alle detaljer om Trygve Waage Cup. 

Informasjon om Trygve Waage Cup 2002-2023 finner du på denne siden.

Årsmøte OSU 2023

Onsdag 15. februar 2023 kl. 17.30 avholdes OSUs årsmøte. 

Møtet finner sted i UngOrgs lokaler i Møllergt. 3 D, like ved Glasmagasinet.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo. Det blir servert pizza før årsmøtet, så si gjerne ifra om at du kommer. 

Innkallingen finner du her.

Protokoll fra årsmøtet i 2022 finnes her.

Åpent OM for jenter 2022

Det åpne OM for jenter 2022 ble arrangert på Korsvoll skole lørdag 12. februar med 1911U som teknisk arrangør. 20 jenter deltok, fordelt på 10 i begynnerklassen og 10 i aldersbestemte klasser. Kanskje var det viktigste å treffes uten (bråkete) gutter, men det var turnering der noen tok flere poeng enn andre. Vinnere ble:

Lilleputt: Amalie Linnea Heibo, Dragulf Akershus USK 15/15 p.

Kadett: Cora Williams Peterson, Nordstrand SKU 9/15 p.

Miniputt: Anna Kirakosyan, Dragulf Oslo USK 9/15 p.

Begynnere: Nora Sørebø, 1911U og Signe Ebbestad-Jordet, Nordstrand SKU 13/15 p.

Resultatlisten ligger her.

Årsmøte OSU 2022

Onsdag 16. februar 2022 kl. 18.00 avholdes OSUs årsmøte. 

Møtet finner sted i UngOrgs lokaler i Møllergt. 3 D samt på nett.

ENDRING 16.02 kl. 13.15: Pr. nå har ingen meldt fra om at de ønsker å møte fysisk. Årsmøtet blir derfor gjennomført KUN som NETTMØTE på SKYPE.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo.

Innkallingen finner du her.

Protokoll fra årsmøtet i 2021 finnes her.

Årsmøte OSU 2021

OSUs årsmøte i 2021 avholdes som nettmøte onsdag 28. april kl. 18.00.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo.

Innkallingen finner du her. Protokoll fra årsmøtet i 2020 finnes her.

OSUs årsmøte onsdag 15. april kl. 18.00

OSUs årsmøte ble avholdt den 15. april kl. 18-19 som nettmøte.
Deltagelsen fra flere lokallag var skuffende.

Nye styre- og varamedlemmer er Rune Arild Vågene (Kampen pBU), Sara Næss (VSKU), Aleksander Lindbøl (1911U), Gaute Bergan (1911U).

Protokoll fra møtet finner du her.

Årsberetning 2019 finner du her. Vi anbefaler å bruke noen minutter på dette dokumentet.

Årsmøte OSU 2020

OSUs årsmøte i 2020 finner sted i OSS’ lokaler (Bogstadveien 30, 7. etg.) onsdag 1. april kl. 18.00.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs 12 lokallag til å stille på årsmøtet, etterfulgt av evt. spørsmål og svar, innspill til OSU og utveksling av erfaringer, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo.

Servering av pizza fra ca. kl. 17.50.

Innkallingen finner du her. Protokoll fra årsmøter i 2019 finnes her.

Ordinært årsmøte 2019 og årsberetning 2018

OSUs årsmøte ble avholdt tirsdag 5. mars. Oppslutningen var skuffende, med bare tre lokallag representert. Det forelå ikke noe forslag fra valgkomitéen, så ekstraordinært årsmøte må avholdes for å velge styre, varapersoner og valgkomité for 2019. Ekstraordinært årsmøte vil trolig finne sted i uke 14. Kom gjerne med innspill til valgkomitéen.

Årsberetningen for 2018 finner du her.

Protokollen fra årsmøtet finner du her.