Åpent OM for jenter og kvinner

Det åpne Oslomesterskapet for jenter og kvinner 2023 ble arrangert i OSS lørdag 11. november med OSSU og OSS som teknisk arrangør. De ærverdige lokalene var fylt av 10 deltagende kvinner og 34 jenter, fordelt på 10 i begynnerklassen og 24 i aldersbestemte klasser, og en del foreldre. Totalt 44 deltagere er det meste siden rekordåret 2017, tidligere deltagertall og resultater finner du her. Vinnere denne gangen ble:

Kvinner: WGM Niina Koskela, OSS 5/6 p. (to andre på samme poengsum)

Kadett: Kajsa Hinkel Svanøe, Nordstrand SKU 2/6 p.

Lilleputt: Emthe Solskinnsbakk, Vålerenga USK 17/18 p.

Miniputt: Ane Elisabeth Jacobsen, Greveløkka 16/18 p. Beste fra Oslo Astrid Näsholm, 1911U (13 p.)

Mikroputt: Thea Alexandra Homtako, Lørenskog SKU 18/18 p. Beste fra Oslo Tamaya Tuseth, 1911U (14 p.)

Begynner: Alin Alomer, Dragulf Oslo USK 18/18 p.

Resultatlisten ligger her.

OSU ønsker alle jenter over 6-7 år som liker sjakk, velkommen på OSUs jentegruppe tirsdager kl. 17.30-18.45 i OSS’ lokaler. Siste gang i høst er 21. november.

OSUs jentegruppe høsten 2023

OSU ønsker alle jenter i alderen 6-16 år som liker sjakk, velkommen til OSUs jentegruppe. Jentegruppen møtes tirsdager kl. 17.30-18.45 i Bogstadveien 30 (7. etg.). Hovedinstruktør er Sara Næss. Hun ser frem til å treffe gamle og nye jenter som liker sjakk. Vi har plass til alle som vil være med. For at Sara skal vite at du kommer, er det lurt å si ifra til henne på forhånd. Det er også mulig å stikke innom uten å si ifra først, men da er det ikke sikkert du slipper inn (det har vært problemer med ringeklokken).

Invitasjonen finner du her.  

Lørdag 11. november blir det åpent Oslomesterskap for jenter og kvinner i de samme lokalene. Invitasjon og informasjon finner du i neste nyhet. Velkommen!

OSUs jentegruppe vinter/vår 2023

OSU ønsker alle jenter (6- ca. 14/15 år) som liker sjakk, velkommen til OSUs jentegruppe, som møtes tirsdager kl. 17.30-18.45 i Bogstadveien 30 (7. etg.). Instruktører er Maria og Embla. De ser frem til å treffe gamle og nye jenter som liker sjakk. Erle håper å være tilbake neste semester. Første gang var 17. januar, men det er ingenting i veien å starte/prøve senere. I høst var det ca. 10 deltagere, og det er plass til mange flere, så bli gjerne med.

Du finner invitasjonen her.

10.-12. februar er det NM for jenter og kvinner på Hamar, noe som sikkert blir en fin helg. Informasjon om turneringen her.

OSUs jentegruppe høsten 2022

OSU ønsker alle jenter (6-15 år) som liker sjakk, velkommen til OSUs jentegruppe. Jentegruppen møtes tirsdager kl. 17.30-18.45 i Bogstadveien 30 (7. etg.). Som vanlig er Erle hovedinstruktør, mens Embla ikke bor i Oslo i høst, så Maria Greibrokk er ny instruktør. De ser frem til å treffe gamle og nye jenter som liker sjakk. Første gang er 6. september. I vår deltok ca. 10 jenter hver gang, og vi regner med at det blir minst like mange i høst.

Invitasjonen finner du her. Nye deltagere melder seg på som beskrevet i invitasjonen, og vi hører også gjerne fra deg som var med i vårsemesteret. 

Åpent OM for jenter 2022

Det åpne OM for jenter 2022 ble arrangert på Korsvoll skole lørdag 12. februar med 1911U som teknisk arrangør. 20 jenter deltok, fordelt på 10 i begynnerklassen og 10 i aldersbestemte klasser. Kanskje var det viktigste å treffes uten (bråkete) gutter, men det var turnering der noen tok flere poeng enn andre. Vinnere ble:

Lilleputt: Amalie Linnea Heibo, Dragulf Akershus USK 15/15 p.

Kadett: Cora Williams Peterson, Nordstrand SKU 9/15 p.

Miniputt: Anna Kirakosyan, Dragulf Oslo USK 9/15 p.

Begynnere: Nora Sørebø, 1911U og Signe Ebbestad-Jordet, Nordstrand SKU 13/15 p.

Resultatlisten ligger her.

OSUs jentegruppe vinter/vår 2022 og Åpent OM for jenter lørdag 12. februar

OSU ønsker alle jenter (6-14/15 år) som liker sjakk, velkommen til OSUs jentegruppe, som møtes tirsdager kl. 17.30-18.45 i Bogstadveien 30 (7. etg.). Erle og Embla er instruktører. De ser frem til å treffe gamle og nye jenter som liker sjakk. Første gang var 18. januar, og ca. 10 jenter deltar hver gang, jevnt fordelt fra 6 til 14 år. Det er plass til flere, så bli gjerne med.

Her finner du invitasjonen.

Lørdag 12. februar blir det turnering bare for jenter på Korsvoll skole: Åpent Oslomesterskap for jenter. Turneringen passer for alle jenter som kan sjakk; erfarne som ferske. Informasjon og påmelding her.

Åpent OM for jenter 14. september 2014

27 jenter og 5 damer stilte til start i OM for jenter i OSS søndag 14. september, kyndig ledet av Ellisiv.

Etter en dag med strålende sol ute og strålende spillere inne, var medaljene fordelt.De som strålte aller mest var:

  • Amelia Nordquelle, NSKU (Begynner)
  • Linnea Garberg Tryggestad, NSKU (Mikroputt)
  • Embla Ekeland Grønn, OSSU (Miniputt)
  • Maria Skaslien, VUSK (Lilleputt)
  • Sara Næss, VUSK (Kadett)
  • Kimiya Sajjadi, OSSU (Damer)

Alle deltagere finner du her.

OSUs jentegruppe samles hver tirsdag kl. 17.30 i OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7.etg. og er åpen for alle jenter som er medlem i en av Oslos sjakklubber for barn og ungdom. Er du interessert, kontakt Ellisiv Reppen eller Arne-Birger Lund.