Uttalelse om ekstraordinært årsmøte i USF

Styret i Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) har i styremøte den 15. desember 2010 vedtatt følgende uttalelse i forbindelse med USFs ekstraordinære årsmøte den 8. januar neste år:

OSU anser ikke et årsmøte som et egnet sted for en personalsak, og ber USF gjøre det som er praktisk mulig for å sikre at årsmøtebehandlingen skal dreie seg om de prinsipielle sider ved generalsekretærstillingen og styrets behandling av denne.

OSU mener det er ønskelig at øverste administrative leder i USF (og NSF) ansettes på åremål.

Så lenge arbeidsmengden og økonomien tilsier det, mener vi at USF og NSF bør ha felles generalsekretær.

OSU konstaterer at saksbehandlingen vedrørende generalsekretærstillingen har vært uheldig, men ut fra de opplysninger vi har fått, er vi usikre på om det er tilstrekkelig grunn til å sette nåværende styre på valg kort tid før ordinært årsmøte.

Oslo Sjakkrets Ungdom

Sverre Johnsen /s
Leder