Åpent OM for jenter 2015 – i november

Det åpne Oslomesterskapet i sjakk for jenter og damer spilles i år senere enn i fjor (14.09.14).

Vi tar sikte på en lørdag eller søndag i november som ikke kolliderer med andre viktige ungdomssjakkarrangementer.

Ved spørsmål ta kontakt med Ellisiv Reppen eller Arne-Birger Lund.