Årsmøte OSU 2023

Onsdag 15. februar 2023 kl. 17.30 avholdes OSUs årsmøte. 

Møtet finner sted i UngOrgs lokaler i Møllergt. 3 D, like ved Glasmagasinet.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo. Det blir servert pizza før årsmøtet, så si gjerne ifra om at du kommer. 

Innkallingen finner du her.

Protokoll fra årsmøtet i 2022 finnes her.

Årsmøte OSU 2022

Onsdag 16. februar 2022 kl. 18.00 avholdes OSUs årsmøte. 

Møtet finner sted i UngOrgs lokaler i Møllergt. 3 D samt på nett.

ENDRING 16.02 kl. 13.15: Pr. nå har ingen meldt fra om at de ønsker å møte fysisk. Årsmøtet blir derfor gjennomført KUN som NETTMØTE på SKYPE.

Vi oppfordrer representanter fra alle OSUs lokallag til å stille på årsmøtet, til beste for ditt lokallag og barne- og ungdomssjakken i Oslo.

Innkallingen finner du her.

Protokoll fra årsmøtet i 2021 finnes her.