Årsmøte 30. juni

Tirsdag 30. juni ble det avholdt årsmøte i Sjakkhusets lokaler på Sagene.

Følgende styre ble valgt:
Leder: Sverre Johnsen (OSSU)
Kasserer: Torstein Bae (1911U)
Sekretær: Johs R Kjeken (1911U)
Styremedlem: Ellisiv Reppen (NSKU)
Styremedlem: Jens Petter Olsen (OSSU)
Styremedlem: Arne-Birger Lund (NSKU)
1. varamedlem: Siri Lin Brekke (1911U)
2. varamedlem: Erik Abrahamsen (NSKU)

Nye i styret er Ellisiv, Jens Petter og Erik. De som gikk ut var Silje Bjerke, Sissel Haagaas og Lars Løberg. Takk for innsatsen!

Årsmøtedokumenter kommer etter hvert på styresiden.