Ekstraordinært årsmøte OSU – 9. april kl. 18

Det forelå ikke forslag til kandidater til OSUs styre for det neste året på det ordinære årsmøtet 5. mars. Derfor avholdes ekstraordinært årsmøte. Dette finner sted tirsdag 9. april kl. 18.00 på The Good Knight, Badstugt. 1. Innkalling her.

Det lyktes dessverre ikke å velge noe nytt styre på det ekstraordinære årsmøtet. Protokollen fra møtet 9. april her.