Åpent OM for jenter 14. september 2014

27 jenter og 5 damer stilte til start i OM for jenter i OSS søndag 14. september, kyndig ledet av Ellisiv.

Etter en dag med strålende sol ute og strålende spillere inne, var medaljene fordelt.De som strålte aller mest var:

  • Amelia Nordquelle, NSKU (Begynner)
  • Linnea Garberg Tryggestad, NSKU (Mikroputt)
  • Embla Ekeland Grønn, OSSU (Miniputt)
  • Maria Skaslien, VUSK (Lilleputt)
  • Sara Næss, VUSK (Kadett)
  • Kimiya Sajjadi, OSSU (Damer)

Alle deltagere finner du her.

OSUs jentegruppe samles hver tirsdag kl. 17.30 i OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7.etg. og er åpen for alle jenter som er medlem i en av Oslos sjakklubber for barn og ungdom. Er du interessert, kontakt Ellisiv Reppen eller Arne-Birger Lund.