Nytt styre i OSU

Sverre Johnsen

På dagens årsmøte i kretsen ble det valgt nytt styre. På mange poster ble det gjenvalg, blant annet for leder Sverre Johnsen (bildet). Det kom også inn to nye fjes (Per Olsen og Tor Skaslien). Se det nye styret her.

Årsmøtepapirer og referat blir forhåpentlig lagt ut i løpet av nokså kort tid.