Referat fra OSUs årsmøte 2007

OSS’ lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje,

onsdag 4. juli kl. 1900

 

1. Valg av dirigent og to referenter

Johs R. Kjeken ble valgt til dirigent, og Silje Bjerke og Torstein Bae ble valgt til referenter.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

De åtte frammøttes fullmakter ble godkjent.

 

3. Årsberetning

Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader:

-        Det ble arrangert Høstsjakkskole med BGP i 2006. Det har derfor vært arrangert fem (ikke fire) BGP-turneringer i løpet av året.

-        I Nordisk Mesterskap for ungdom deltok også Ørnulf Stubberud (klasse A), Inge Skrondal (klasse A), Jathavan Suntharalingam (klasse E) og Tor Botheim (klasse E) fra kretsen.

-        Pr 31/12 hadde vi 7 (ikke 6) lokallag, da Kampen SKU skal regnes med.

 

4. Regnskap med revisjonsberetning

Regnskapet var gjort opp med et overskudd på kr. 63.845 og OSUs egenkapital var ved regnskapsslutt kr. 361.365. Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger.

 

5. Kontingent og budsjett

Styrets forslag om uendret kontingent for 2008 ble vedtatt. Fordelingsnøkkelen for støtten fra Oslo kommune mellom krets og lokallag ble vedtatt endret til 85 % til lokallagene og 15 % til kretsen.

 

6. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

7. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                                                 Sverre Johnsen, OSSU                                  (gjenvalg)

Kasserer:                                            Torstein Bae, 1911 U                                    (gjenvalg)

Sekretær:                                            Johs R. Kjeken, 1911 U                                 (gjenvalg)

Styremedlemmer:                              Sissel Haagaas, Nordstrand SKU                  (gjenvalg)

                                                           Lars Løberg, OSSU                                       (gjenvalg)

                                                           Silje Bjerke, Tiger USK                                (ny)

1. varamedlem:                                  Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU             (gjenvalg)

2. varamedlem:                                  Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU              (tidl. styremedlem)

 

Styret fungerer som valgkomité.

 

Oslo, 14. juli 2007

 

 

Silje Bjerke (referent)                                                          Torstein Bae (referent)