Referat fra OSUs årsmøte 2005

OSS' lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje

torsdag 17. mars kl. 1900

 

Leder Sverre Johnsen ønska velkommen til OSUs årsmøte.

 

1. Valg av dirigent og referent

Sverre Johnsen ble valgt til dirigent, og Victor Hansen ble valgt til referent.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

De frammøttes fullmakter ble godkjent.

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallinga og dagsordenen ble godkjent.

 

4. Årsberetning

Årsberetninga ble godkjent.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning

Regnskap forelå ikke, og behandles på ekstraordinært årsmøte.

 

6. Kontingent og budsjett

Budsjett forelå ikke, og behandles på ekstraordinært årsmøte.

 

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                          Sverre Johnsen, OSSU                         (gjenvalg)

Kasserer:                      Torstein Bae, 1911U                            (gjenvalg, tidligere styremedlem)

Sekretær:                     Victor Hansen, Tiger USK                   (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Johs. R. Kjeken, 1911U                                   (gjenvalg, tidligere kasserer)

                                   Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU       (gjenvalg)

                                   Lars Løberg, OSSU                              (ny)

1. varamedlem:            Bogi Palsson, Stjernen U                      (gjenvalg, tidligere styremedlem)

2. varamedlem:            Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU     (gjenvalg)

 

Styret fungerer som valgkomite.

 

Avslutningsvis takka leder Sverre Johnsen for frammøtet og årsmøtet ble heva.

 

Oslo, 5. april 2005

 

 

Victor Hansen

referent