Referat fra OSUs årsmøte 2004

OSS' lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje

onsdag 27. oktober kl. 1900

 

Nestleder Johs. R. Kjeken ønska velkommen til OSUs årsmøte i lederens fravær.

 

1. Valg av dirigent og referent

Johs. R. Kjeken ble valgt til dirigent, og Victor Hansen ble valgt til referent.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

De frammøttes fullmakter ble godkjent.

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallinga og dagsordenen ble godkjent.

 

4. Årsberetning

Årsberetninga ble godkjent.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning

Johs R. Kjeken gikk gjennom regnskapet, som viste et driftsresultat for 2003 på kr -24 072. Regnskapet ble godkjent under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger.

 

6. Kontingent og budsjett

Styrets forslag på uendra kontingent for 2005 på kr 30 ble vedtatt. Fordelingsnøkkelen mellom krets og lokallag behandles på årsmøtet i 2005.

 

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                          Sverre Johnsen, OSSU                         (gjenvalg, tidligere styremedlem)

Kasserer:                      Johs. R. Kjeken, 1911U                                   (gjenvalg)

Sekretær:                     Victor Hansen, Tiger USK                   (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Torstein Bae, 1911U                            (gjenvalg, tidligere leder)

                                   Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU       (gjenvalg)

                                   Bogi Palsson, Stjernen SKU                 (gjenvalg)

1. varamedlem:            Tore Nilssen, OSSU                             (gjenvalg)

2. varamedlem:            Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU     (gjenvalg)

 

Styret fungerer som valgkomite.

 

Avslutningsvis takka nestleder Johs. R. Kjeken for frammøtet og årsmøtet ble heva.

 

Oslo, 27. oktober 2004

 

 

Victor Hansen

referent