Referat fra OSUs årsmøte 2003

OSS' lokaler, Bogstadveien 30, 7. etasje

onsdag 27. august kl. 1900

 

Torstein Bae ønska velkommen til OSUs årsmøte.

 

1. Valg av dirigent og to referenter

Torstein Bae ble valgt til dirigent, og Victor Hansen og Johs. R. Kjeken ble valgt til referenter.

 

2. Godkjenning av representantenes fullmakter

Fem fullmakter ble godkjent. Det møtte delegater fra OSSU, Tiger USK, 1911U og Nordstrand SKU.

 

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallinga og dagsordenen ble godkjent.

 

4. Årsberetning

Overskriften skal være ”OSUs årsberetning”, ikke ”USUs åreberetning.” Årsberetninga ble godkjent.

 

5. Regnskap med revisjonsberetning

Johs R. Kjeken gikk gjennom regnskapet punkt for punkt. Kjeken leste opp revisjonsberetningen fra Alba revisjon. Under utgifter strykes parentes etter medlemskontingent. Regnskapet ble godkjent med denne endringa.

 

6. Kontingent og budsjett

Kjeken la fram forslag for 2003. I forhold til Kjekens forslag ble posten administrasjonsutgifter vedtatt økt med kr 4000 til 12 000. Pengene fra kommunen fordeles med 80% til klubbene og 20% til OSU. Budsjettet for 2003, ble så vedtatt med denne endringa og med et budsjettert underskudd på kr 5204. Kontingenten fra 2004 økes med kr 5 til kr 30.

 

7. Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag.

 

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

Leder:                          Torstein Bae, 1911U                            (gjenvalg)

Kasserer:                      Johs. R. Kjeken, 1911U                                   (gjenvalg)

Sekretær:                     Victor Hansen, Tiger USK                   (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU       (gjenvalg)

                                    Sverre Johnsen, OSSU                         (gjenvalg)

                                   Bogi Palsson, Stjernen SKU                 (gjenvalg)

1. varamedlem:            Tore Nilssen, OSSU                             (gjenvalg)

2. varamedlem:            Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU     (gjenvalg)

 

Styret fungerer som valgkomite.

 

Avslutningsvis takka leder Torstein Bae for frammøtet og påpekte at det står bra til med oslosjakken. Møte ble heva.

 

Oslo, 27. august 2003

 

 

Victor Hansen                          Johs. R. Kjeken

referent                                               referent