Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)

 

Årsberetning for 2006

 

Til OSUs årsmøte 4. juli 2007.

 

 

1. Styret

Følgende styre ble valgt på OSUs årsmøte 21. juni  2006:

Leder:                                     Sverre Johnsen, OSSU                       (gjenvalg)

Kasserer:                                 Torstein Bae, 1911U                          (gjenvalg)

Sekretær:                                Johs. R. Kjeken, 1911U                      (gjenvalg)

Styremedlemmer:                   Sissel Haagaas, Nordstrand SKU       (ny)

Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU   (gjenvalg)

                                                Lars Løberg, OSSU                            (gjenvalg)

1. varamedlem:                       Arne-Birger Lund, Nordstrand SKU  (gjenvalg)

2. varamedlem                        Ble ikke valgt.

Styret fungerer som valgkomite.

 

Johs. R. Kjeken har vært ansatt som administrasjonssekretær.

 

Det har vært avholdt ett styremøte i perioden. Forøvrig blir de fleste saker behandlet pr e-post, samt at styremedlemmene har vært samlet til uformelle drøftinger i forbindelse med arrangementer.

 

2. Aktivitet i 2006

Hovedoppgaven for kretsen har som vanlig vært å arrangere Oslomesterskap for ungdom individuelt som fant sted på Skøyenåsen skole den 14-15. oktober, samt OM for skolelag som fant sted på Korsvoll skole 25-26. mars. Begge arrangementer hadde tilfredsstillende deltagelse.

Barnelagturneringen Trygve Waage Cup ble arrangert den 27/9, 11/10 og 25/10.

Resultatlister fra kretsens arrangement er vedlagt denne beretning. 

 

Andre store oppgaver for kretsen har vært organisering av våre medlemmers deltakelse i NM for skolelag og NM individuelt.

 

Det er bevilget støtte fra kretsen til våre deltagere i norske mesterskap, nordiske mesterskap, europeiske mesterskap og verdensmesterskap.

 

Undervisnings/treningssamarbeidet med sjakklinja på NTG har heller ikke i denne perioden ført til mye konkret aktivitet utover samlingene til USFs ordinære, alderdelte landslagsgrupper der kretsen er meget tallrikt representert.

 

Sommersjakkskolen som arrangeres på initiativ av og med økonomisk støtte fra OSU fant sted på Bygdøy skole første uke av sommerferien den 26-30. juni. Sjakkskolen er blitt meget populær og hadde denne gang over 80 deltakere.

 

Det har vært arrangert fire BGP-turneringer innen kretsen i løpet av 2006 (to av 1911U, en av NSKU og en i tilknytning til sjakkskolen).  Sjøl om en tar med at OSSU samarbeidspartner, NTG-sjakk, har arrangert to turneringer i Bærum, er dette færre enn ønskelig.

 

1911U arrangert i 2006 norgesmesterkapet for skolelag i Kringsjå Idrettshall.

 

OSU har for tiden svært mange dyktige spillere og det fører for langt å omtale alle de gode, sportslige resultater her, men vi tar med medaljevinnerne i de ulike NM-arrangement.

 

NM for jenter 2006, Modum 3-5/2

Kl. U:  1. Ellivsiv Reppen, NSKU, 2. Jorunn Brekke, OSSU, 3. Maria Pitz Jacobsen, NSKU

Kl. Mp: 1. Raksha Rathan, Østensjø USK, 3. Guro Bjærum Kvidal, 1911U.

 

NM for skolelag, Oslo 29/4-1/5

Barneskoler: 1. Korsvoll skole, 2. Kjelsås skole, 3. Kringsjå skole.

Ungdomsskole: 3. Nordberg skole

 

NM for ungdom individuelt, Bergen 24-26/11

Kl. B (1990-91: 1. Jon Ludvig Hammer, OSSU, 3. Johannes Kvisla, 1911U

Kl. C (1992-93): 1. Frode O.O. Urkedal, 1911U

Kl. D (1994): 2. David Lange, 1911U, 3. Jens Hjorth Kjølberg, 1911U

Kl. E (1995): 1. Tor Botheim, 1911U, 2. Raksha Ratham, Østensjø

Kl. F (1996): 2. Egil Aarstad Fjeldheim, NSKU

Kl. G (1997-): 3. Johan Salomon, NSKU

 

NM for juniorlag, Stavanger 22-24/9

1. OSSU

 

NSFs landsturnering - NM i sjakk, Moss 8-15/7

Kl. Jr: 1. Frode O.O. Urkedal, 3. Daniel Kovachev OSSU (etter stikkamp)

Kl. Mp: 1. Jathavan Suntharalingam, OSSU

 

OSU sendte et lag bestående av Nicolai Getz, OSSU og  Endre Larsplass, Morten Lillehagen og Marianne Wold Haug  alle fra 1911U, til en lagturnering i Polen 26-31/8. De kom på 25. plass av 32 lag. Tatt i betraktning at Endre ble syk og måtte holde senga siste halvdel av turneringen var dette et hederlig resultat.

 

I Nordisk mesterskap for ungdom, Finland 17-19/2, tok Jon Ludvig Hammer bronse i kl. B og Frode O.O.Urkedal sølv i kl. D.

 

Marianne Wold Haug, 1911U og Jathavan Suntharalingam, OSSU representerte Norge i EM for ungdom i Montenegro 9-20/9 med hederlige resultater.

 

OSU-medlemmer har også hatt flere andre representasjonsoppgaver i løpet av året.

 

3. Samarbeid med andre

OSU har i perioden som før hatt godt samarbeid med Ungdommens Sjakkforbund, samt  kontakt med Oslo kommune, BURO, andre kretser i USF, Oslo og Omegn Sjakkrets og med Norges Sjakkforbund.

 

4. Medlemstall

Medlemstallet er stabilt høyt, noe som særlig skyldes den meget gode aktiviteten OSSU, Nordstrand SKU, 1911U og Tiger har i samarbeid med SFO på en rekke skoler. Det forventes at aktiviteten vil være forholdsvis stabil den kommende tid. Pr 31/12 hadde vi 6 lokallag: Nordstrand SKU 301  medlemmer (389 i 2005), OSSU 915 (782), 1911U 465 (477), Sjakkam U 47 (47), Tiger USK 226 (259), Rødtvedt SKK 10 (ny).  Kampen på brettet U og  Østensjø USK har også vært i aktivitet, men i skrivende stund er medlemstallene ikke klare.

 

5. Informasjon

OSU har hatt hjemmeside på adressen  www.oslosjakk.no

 , men den har dessverre ikke blitt oppdatert løpende. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt med Oslo og Omegn Sjakkrets.

Informasjon til lokallagene er i sin helhet blitt gitt gjennom e-post, noe som fungere tilfredstillende.

 

5. Sluttkommentarer

Det går fortsatt bra med barne- og ungdomssjakken i Oslo. Medlemstallet og aktiviteten er fortsatt høy.

 

Samtidig ser styret at vi forsatt er avhengige av enkeltpersoners store innsats i lokallagene. Styret vil takke de mange som gjør en utmerket innsats for at barn og unge i Oslo får et godt fritidstilbud.

 

 

Oslo 1. juli 2007

 

Styret i OSU

 

Sverre Johnsen, OSSU                         

Torstein Bae, 1911U                            

Sissel Haagaas 

Johs. R. Kjeken, 1911U                        

Ivan Randjelovic, Nordstrand SKU

Lars Løberg, OSSU