Om OSU

Om OSU

Alle sjakklubbene for barn og ungdom i Oslo er med i Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU). Klubbene i Oslo har ca. 1800 medlemmer, hvilket gjør OSU til den desidert største kretsen i Ungdommens Sjakkforbund.

OSU og klubbene mottar hvert år driftstilskudd fra Oslo kommune v/Kulturetaten.

På det sportslige plan er kretsens viktigste oppgaver:
– Å arrangere OM for skolelag i mars
– Å arrangere OM for ungdom i oktober
– Å arrangere Trygve Waage cup (i januar de siste årene)

I tillegg arrangerer kretsen OM for jenter, har Jentegruppe hver tirsdag, støtter Sjakkskoler i skolens ferier og har tidligere deltatt med lag i flere turneringer (blant annet i lagturnering i Polen).

På det administrative planet er kretsens viktigste oppgave å søke kommunen om støtte. Mesteparten av støtten OSU tildeles, går videre til klubbene.

Kretsen støtter hvert år mange barn og ungdom økonomisk. Dette gjelder særlig ved deltagelse i nordiske og andre internasjonale mesterskap. Søknad om støtte sendes via ditt lokallag/din sjakklubb til adminstrasjonssekretæren, se kontaktinfo her.

Hvis du har spørsmål rundt det å starte sjakklubb, eller andre spørsmål om barnesjakk i Oslo, kontakt lederen eller adminstrasjonssekretæren.