OSUs jentegruppe høsten 2018

OSUs jentegruppe starter opp igjen en tirsdag etter sommerferien. Trolig blir 4. september første gang.

Som før er stedet OSSUs lokaler i Bogstadveien 30 (7. etg.) og tiden hver tirsdag kl. 17.30-18.45 (unntak: Osloskolens høstferie (uke 40)).

OSUs jentegruppe er et tilbud til jenter på alle nivåer som er medlem av et av OSUs lokallag og synes sjakk er gøy. Best er det om dere tar kontakt før dere kommer, men det går an å møte opp uanmeldt. Jenter fra utenfor Oslo kan delta såfremt det er plass. Invitasjon med flere detaljer kommer i løpet av august.