Årsberetning 2016 og Årsmøte 2017

OSUs årsmøte ble avholdt 15. februar.

Årsberetningen for 2016 finner du her.

Protokoll fra årsmøtet her.

Det er ikke åpent for kommentarer.