Årsmøte OSU

OSUs neste årsmøte kommer til å finne sted onsdag 15. februar, trolig kl. 19.00 i OSS’ lokaler. Mer info. og innkalling kommer rundt nyttår.

Det er ikke åpent for kommentarer.